Prowadzimy usługi w zakresie:

 • nadzoru budowlanego
 • okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych
 • kosztorysowania inwestorskiego, ofertowego, powykonawczego i zamiennego
 • doradztwa technicznego
 • szkolenia:
  • Kosztorysowanie dla początkujących
  • Kosztorysowanie dla zaawansowanych
  • Komputerowe wspomaganie kosztorysowania