Prowadzimy usługi w zakresie:

 • nadzoru budowlanego,
 • okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • kosztorysowania inwestorskiego, ofertowego, powykonawczego i zamiennego,
 • doradztwa technicznego w zakresie budownictwa
 • szkolenia:
  • Kosztorysowanie dla początkujących
  • Kosztorysowanie dla zaawansowanych
  • Komputerowe wspomaganie kosztorysowania