Prowadzimy usługi :

 • nadzoru budowlanego,
 • okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • kosztorysowania inwestorskiego, ofertowego, powykonawczego i zamiennego,
 • doradztwa technicznego w zakresie budownictwa,
 • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 • doradcze / warsztaty z:
  • Kosztorysowania dla początkujących
  • Kosztorysowania dla zaawansowanych
  • Komputerowego wspomagania kosztorysowania