Naszymi klientami są miedzy innymi:

 • WPUI sp. z o.o. - Olsztyn,
 • ZUS - Olsztyn,
 • ANR Olsztyn,
 • UWM Olsztyn,
 • Urząd Gminy Giżycko,
 • Starostwo Powiatowe Bartoszyce,
 • Starostwo Powiatowe Kętrzyn,
 • GDDKiA Olsztyn,
 • Dyrekcja Okręgu Poczty Polskiej - Olsztyn,
 • MPEC Ostróda,
 • SM KORMORAN,
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn,
 • PGKiM Działdowo,
 • PBO "EKOBUD" Ostróda,
 • PRE "EKOBUD-ELEKTR" Ostróda,
 • ELEKTROINSTAL Ostróda,
 • OTBS Olsztyn,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Dobre Miasto,
 • ZMiUW Olsztyn,
 • OPISIE Olsztyn,
 • PB "ARBET",
 • "Administrator" Giżycko.