ATH Project

ATH Project to moduł rozszerzający funkcjonalność MS Project o możliwość wczytywania kosztorysów stworzonych w programie Norma.

MS Project 2007

MS Project jest zaawansowaną aplikacją wspomagającą zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu.

Planista 6

Planista jest narzędziem wspomagającym tworzenie harmonogramów budowlanych, planowanie i kontrolę realizacji przedsięwzięć, zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi, tworzenie harmonogramów dostaw materiałów oraz ewidencję i kontrolę zużycia materiałów i pozostałych składowych przedsięwzięcia.