Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
Jacek Zabielski
10-584 Olsztyn ul. Kościńskiego 10/1
tel. (+48) 509-856-854
e-mail biuro@kosztorysowanie.olsztyn.pl